สัมมนานำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องเอสิค ชั้น 31 อาคารเอ็มเอส สยาม

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) จัดกิจกรรมงานสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์” ถึงผลการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 8 อาชีพ และสรุปผลการอบรมและผลการประเมินมาตรฐานอาชีพ

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บรรยายในหัวข้อ“บทบาทของมาตรฐานอาชีพ ในการพัฒนาบุคลากรประเทศไทย” ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ อาคารเอ็มเอส สยาม จำนวน 53 ท่าน