TPQI-ARIT จัดกิจกรรมงานสัมมนา โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 31 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การหาชน) กับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนิน [...]